מילים ולחן: וודי גאתרי

נוסח עברי: תלמה אליגון-רוז

מתוך: טיקיליטון (הספר)


במכונית האדומה ניסע-סע

במכונית האדומה ניסע-סע

סע סע, סע סע

לכל הארץ בה ניסע.


נסגור את הדלתות- סגור סגור

נקשור החגורות- קשור קשור

סגור סגור קשור קשור

ניסע בלי לעצור.


המהבהב יהבהב לו- וינק וינק

והוישר יסתובב לו- שוינק שוינק

ויש ויש, וחיש חיש

ניסע כך על הכביש


ניסע ונטפס על הכרמל מל

הכביש הזה הוא צר ומתפתל תל.

כביש צר ומתפתל

ניסע אל הכרמל.


על פני הרים ועמקים טסים סים

אנחנו בין הים לפרדסים סים

סים סים, סים סים

במכונית טסים.


במכונית האדומה נדהר הר

חבל שהטיול הזה נגמר מר

מר מר, מר מר

חבל שהטיול נגמר

מר מר, מר מר

ניסע בה שוב מחר.