מילים: תלמה אליגון-רוז,

לחן: דרורה חבקין 

ביצוע: להקת הסיכון הגבוה


שתזרח לה השמש כל יום במרום 

יברכו אנשים זה את זה לשלום 

בחיוך מן הלב יקבלו את פנינו 

ובזאת דיינו דיינו 


ובזאת דיינו ודי די דיינו 

ובזאת דיינו דיינו 


שיהיה לנו ים לעולמי עולמים 

שנצא לטייל בשדות אדומים 

ופרחים ביישנים יקשטו את הרינו 

ובזאת דיינו דיינו ובזאת דיינו... 


שמלאך השלום בארצנו יישב 

בכנפיו יגונן על חבר ואוהב 

ותפילה הוא ישא לבקש בשלומינו 

ובזאת דיינו דיינו 


ובזאת דיינו ודי דיינו... 


(הבתים החדשים) 

שנזכור שאפשר לאהוב מרחוק 

שאפשר גם לשיר ואפשר גם לצחוק 

כל אחד בדרכו מחזק את נפשנו 

ובזאת דיינו דיינו. 


ובזאת דיינו ודי די דיינו... 


שנחשוב זה על זה ונשמור על כולם 

ובעת מצוקה נתאחד שוב לעם 

ונזכור שהכוח נמצא ברוחנו 

ובזאת דיינו דיינו.