מילים: תלמה אליגון רוז

הבדידות זוכרת
את ששכח האושר
לא ידעתי לאהוב
עד שבא הסוף
ליום של שמש.

הבדידות זוכרת
את שש כח האושר
לא ידעתי שתגווע
שמש אהבה בוערת
כך כמו היתה היא רק נייר
תם החלום כאב נשאר
כמו לא היתה זו אמת
אך בלבי מהדהד
ליל אהבה.

שנינו בובות
ביד אכזר
שתי מריונטות בלי מחר
צעצועים למשחק
אוף סיפורנו נשחק
כמו היה
הכל חלום.

הבדידות זוכרת
את ששכח האושר
לא ידעתי לאהוב
עד שבא הסוף
ליום של שמש.