מילים : תלמה אליגון רוז 

לחן : יעקב אליעזרוב


מי ידע מה עוד מחכה לי 

מי ידע מהו העתיד 

רק ההד הוא אשר עונה לי 

זו דרכי שלי - בה אצעד תמיד. 


מי ידע מהו סוד הקסם 

אם אמת או רק אגדה 

מה רבות הדרכים בעצם 

רק אחת בלבד- לי היא נועדה. 


וממרחק שנים 

את תחנות חיי נוצר אני 

אל בית אבי אל ערש ילדותי 

אני אותן נושא. 

גם כל שיריי איתי 

הם מיתרים קשורים לנשמתי 

הם מאירים דרכי 

גם אם אמעד 

ולאורם אצעד... 


יום אל יום - ארוכה הדרך 

לב שלם עוד יישא קולו 

כל אדם הוא סיפור לסרט 

כל אדם יצעד בדרכו שלו. 


בדרכים נפגשות עיניים 

בדרכים העונות חולפות 

אך תמיד השקיעה יפה היא 

והשיר חודר אל הלבבות. 


וממרחק שנים...