מילים: תלמה אליגון רוז
לחן: יורם בן דוד

 
מי פילל, מי מילל
יבורך כל ישראל
 
יבורך פה טנק נועז
שקלע הוא בול פגז
חמישים קליעות לבול
זה עובר ממש כל גבול
 
מי פילל...
 
יבורכו הטייסים
ששמינו מכסים
בכנפיים אמונות
מול טילים וסכנות
 
מי פילל...
 
יבורכו גם הספינות
שבים של סכנות
הם חיסלו מתוך שינה
עוד ספינה ועוד ספינה
 
מי פילל....
 
יבורכו האזרחים
שעמדו על הדרכים
וירו על הצבא
מטעמים ואהבה
 
מי פילל...
 
יבורכו המתיישבים
שלהיאחזות שבים
ולרעש מלחמה
הם אוספים פרי אדמה
 
מי פילל...