מלים: תלמה אליגון-רוז / י. בן-דוד

 
קרבות בלימה עזים
קרבות שריון שריון
ושוב הם מפגיזים
את ישובינו בצפון
ומרחוק מבעד לַמַקְלֵט
על פשר המלים אינך עומד.
 
קרבות פריצה על הרמה
כן זו עברית שפה מוכרת
אך בחורים שטעמו את פרי המלחמה
כבר מדברים שפה אחרת
ורק האדמה
כאילו כלום כבר לא זוכרת.
 
הכל כל כך טרי
והמילים מתות
כאן אין משוררים
כאן מדברים עובדות פשוטות
"זה טַנק שלישי – הצוות מעורב
אנחנו מחליפים את אלה שבקו.
 
שמירה על קו על הרמה
כן זו עברית שפה מוכרת
אך בחורים שטעמו את פרי המלחמה
כבר מדברים שפה אחרת
ורק האדמה כאילו כלום כבר לא זוכרת.
 
 
אדם בתוך פלדה
אדם שהוא ברזל
החזיק בשתי ידיו
את ארץ ישראל
ומרחוק – נושם שוב לרווחה
קיבוץ ירוק ששב אל המנוחה.
 
השקט שב אל הרמה
כן זו עברית שפה מוכרת...