מילים: תלמה אליגון רוז
לחן: אובלדו קונטינלו ארץ חמדת אבותי
ארץ שהיא שמש וים
ארץ שלי עד מתי
בשדותייך צער ודם

לו רק יכולנו בשקט לחיות
ארץ חלב את ודבש
לו רק יכולנו אותך לעבוד
לו רק יבוא יום חדש
לא תדע, לא תדע
מלחמה שוב ארצי לא תדע

ארץ בנייך הולכים
שוב לא יראו שמש וים
אלף אלפי תותחים
לך לא יוכלו, לך לא יוכלו

לו רק יכולנו בשקט לחיות...