מחזה לבני אדם מגיל שמונה ומעלה

מאת פולקר לודוויג וכריסטיאו זורגה.

גירסה עברית: תלמה אליגון ומיכל ורד.

על-פי תרגום מגרמנית של תום לוי.

תיאטרון הילדים והנוער

פברואר 1992