מאת: תלמה אליגון-רוז

סביבון שובבון
הסתובב לו בסביון
מהשיקמה עד לגיבעה
כך הסתובב ימים שבעה
ביום השמיני נזכר הסביבון
שיש לו שיעורים בעברית ובחשבון
מה יעשה? קצת מאוחר
כי חופש חנוכה נגמר.