קט סטיבנס

נוסח עברי: תלמה אליגון-רוז

רודף אחרי ירח

כמו שד הוא

כמו שד הוא

כמו שד הוא

ואם אעמוד לרגע

עומד הוא

עומד הוא

עומד הוא.


אני צלו והוא צלי

אני שלו והוא שלי

כמו חלום בלי מילים

צלו רודף אחרי צלי.


גוהר מעלי ירח

נודד הוא

נודד הוא

נודד הוא

כמוני גם הוא עם לילה

בודד הוא

בודד הוא

בודד הוא.


אני צלו והוא צלי

יומו שלי לילי שלו

גוועות מילים בתוך חלום

צלי רודף אחרי צלו.


קרן נוגה גלי לי

איך את צלי מצאת

אם אין אני צלי לי

אם אין אני לי את


נדמה לי שהירח

רוקד הוא

רוקד הוא

רוקד הוא.

אני משתגע ורק

הוא עד לי

הוא עד לי

הוא עד לי.


אני חלום והוא קיים

אני צלו והוא אדם

אני רק צליל של צל צלו

צלי נבלע בתוך צלו.