מילים ושירה: תלמה אליגון-רוז
לחן: על בסיס נוקטורנו שופן בפה מינור

תן פיסת שמיים בהירים

רוח מיטיבה שוכנת בהרים

ציפורים עפות ואני כמותן

אעוף אעוף איתן

ואפקיר עצמי אל המרחב

לזמרת הצמרות לשיבולי זהב

מנסה לברוא גן עדן שאבד

בים של סערות


רגע להיות ולאהוב

רגע בלי לחשוב ובלי לכאוב

רגע של נצח רגע בלי פצע

רגע לאסוף

רגע של אין-סוף


כמו עלה במים סוערים

ספינתי מוטלת על חוף הייסורים

ונפשי הומה הקלו המים

על פני האדמה

את עורי אשיל וגם את שמי

אחפש אחריך עד סוף הימים

יחפה אצעד עד אשר אמצא

גן עדן שאבד


רגע להיות ולאהוב

רגע בלי לחשוב ובלי לכאוב

רגע של נצח

רגע בלי פצע

רגע לאסוף

רגע של אין-סוף