מילים: תלמה אליגון-רוז

לחן: יוריק בן דוד

מתוך: טיקיליטון- הספר וגם: באבאר 2 סי.בי.אס 80129

 

הפיל אמנם שמן מאוד

אמנם שמן מאוד

אבל יודע הוא לרקוד

יכול הוא על ביצה לדרוך,

על ביצה לדרוך,

מבלי לשבור מבלי למעוך.


סובה סובה סוב

בריקוד שאין לו סוף

גילו גילו גיל

גילו בריקוד הפיל.


עבות מאוד רגלי הפיל

עבות רגלי הפיל,

אך צעדו קליל קליל

וכשיוצא הוא במחול,

יוצא הוא במחול

אז שוכחים שהוא גדול.


סובה סובה סוב

בריקוד שאין לו סוף

גילו גילו גיל

גילו בריקוד הפיל.


הפיל עומד על שתי רגליו

עומד על שתי רגליו,

ומיישר את הזנב

ועל חידקו הוא מתנדנד

חידקו הוא מתנדנד

על חבל דק הוא מרקד.


סובה סובה סוב

בריקוד שאין לו סוף

גילו גילו גיל

גילו בריקוד הפיל.


לכן בכל קרקס נחמד

בכל קרקס נחמד,

שמור לפיל מקום נכבד,

וכשמתחיל הפיל לרקוד

מתחיל הפיל לרקוד

נצעק כולנו- עוד ועוד.