מילים: תלמה אליגון רוז
לחן: רוני בראון

 
לילד שלי ושלך נספר
שפעם היה כאן אחרת
שפעם היתה כאן החרב
מתהפכת על צוואר
לילד שלי ושלך נאחל
עולם שצבוע בתכלת
עולם שישאיר לנו פלח
מפירות האהבה
 
נאחל לבנינו
את אשר איחלו גם הורינו
את אשר התמהמה
את אשר רק אליו כה נכמה
נאחל שלא ידעו
לא ידעו מלחמה
 
לילד שלי ושלך נספרה
סיפור ישראל האחרת
על סטן וכובע גרב
ועל דור שלא ויתר
סיפור שהורינו חשבו
שאחרון הוא
אך לנו רבים עוד נכונו
לו רק להבטיח יכולנו
שיקום עולם אחר
 
נאחל...
 
לילד שלי כשיגדל הוא לעלם
יוכל הוא לטעום מכל פלא
יוכל הוא לטעום מכל פרח
בלי חשבון ובלי הסבר
הו ילד שלי
לו תבין שאנחנו
בדרך התופת הלכנו
כדי שהשמש יזרח לו
בעולם יפה יותר
 
נאחל....