מילים, לחן ושירה: תלמה אליגון רוז


דומיית הלילה בחדרי
מרחוק אורות בתים זרים
עיר שנרדמה לה למול עיניי
זוהי עירי, זהו שירי
בלילותיי

כל חיי הם מעשה ריקמה
געגועיי לך שיר שלא נגמר

הצינה נושבת בלילות
ואני אוהבת בלי גבולות
ואני חולמת רק אותך
זהו חדרי, זהו שירי
זהו שירך

כל חיי הם מעשה ריקמה...

כביש אל הצפון, צעיף של אור
מחשבות עפות גם לאחור
ואני זוכרת רק אותך
זוהי עירי, זהו שירי,
זהו שירך

כל חיי הם מעשה ריקמה
געגועיי לך שיר שלא נגמר
כל חיי הם מעשה ריקמה
געגועיי לך, שיר שלא נגמר
שיר שלא נגמר
שלא נגמר